VVE

VVE heeft betrekking op de voor- en vroegschoolse educatie van jonge kinderen. Het is de verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van taal, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling of een combinatie daarvan.  

Het is van belang dat op jonge leeftijd goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van kinderen en dat deze ontwikkeling niet stagneert. De verschillende partners hebben nauw overleg om de doorgaande ontwikkeling van het kind te waarborgen. Wij hebben contact met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf met betrekking tot de doorgaande ontwikkeling. Dit schooljaar zijn we van start gegaan met het aanbieden van peuteronderwijs op de Sint Fransschool zelf.

We zijn inmiddels begonnen met het aanbieden van onderwijs aan 3,5 jarigen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden in school.