Verkeer

De omgeving rond de school is niet overal even handig en veilig  ingericht. We hebben te kampen met een parkeerprobleem vanwege onze groei. Samen met onze ouders, de wijkagent en de gemeente zijn we op zoek naar een oplossing. Onze school overweegt om op te gaan voor het Drents Verkeersveiligheidslabel.