Missie & Visie

Visie:

Samen in beweging naar een stimulerende, uitdagende en veilige leer- en leefomgeving waarin we uitgaan van de eigenheid van ieder kind. Samen hebben wij ieder kind in beeld en bieden onderwijs dat aansluit bij onze kinderen zodat ze tot ontwikkeling kunnen komen.

Missie:

Wij staan voor les geven vanuit een veilig, zorgzaam en open klimaat. Wij bieden een eigentijdse omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich zo optimaal mogelijk mag ontwikkelen aan de hand de volgende kernwaarden:

Veiligheid

Door regelmatig aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerling

Vernieuwend

Steeds op zoek naar aanbod passend bij onze leerlingen

Zelfstandigheid

Van afhankelijk naar zelfstandig

Betrokkenheid

Leerlingen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling

Assertiviteit

Leerlingen leren op een positieve manier voor zichzelf opkomen

Samen

We stimuleren het samenwerken binnen en buiten de groep met leeftijdsgenoten en kinderen van een andere leeftijd.

Identiteit

We besteden aandacht aan katholieke identiteit d.m.v. gebruik van hemel en aarde en vieringen

Sportiviteit

Wij stimuleren onze kinderen om veel in beweging te zijn.