Identiteit

Visie op identiteit

In onze visie beschrijven wij; Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale vorming. Dit willen wij nader beschrijven door vanuit de katholieke traditie te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap.

Vieren;

Vieringen zijn belangrijke momenten in onze school. Bij vieringen staat het delen centraal, zoals het delen van vreugde en verdriet. Door de vieringen kunnen we samen verder optrekken. Belangrijke vieringen op onze school zijn; de openingsviering, kerstviering, paasviering en de eerste communieviering. Een andere viering is het moment van gebed bij het begin van de dag. De methode Hemel en Aarde wordt hierbij als ondersteuning gebruikt.

Leren;

We werken met verhalen en gebruiken uit Hemel en Aarde en de kerkelijke traditie om ze betekenis te laten krijgen voor de kinderen en leerkrachten en hun eigen levensverhaal hierdoor te laten inspireren.

Zorgen;

Als katholieke school stellen we mede vanuit onze traditie zorg centraal, in de eerste plaats voor onze leerlingen en ouders. Dit willen we bereiken door onze kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen te geven, zodat ze voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Bij zorgen denken we aan: er zijn voor elkaar, luisteren, begrip tonen, troosten, helpen, regels stellen en respect tonen. Om de kinderen te leren zorgzaam met elkaar om te gaan gebruiken we de methode Sociale talenten en Hemel en Aarde. Zorg rond pesten krijgt vorm door de dag over pesten. Als er speciale zorg nodig is rond sterven of ziekte bepalen we zorgvuldig de stappen aan de hand van het logboek en de materialen voor rouwverwerking. Onze zorg strekt zich verder uit naar zorg voor mensen in de wijk en mensen verder weg, bv. door mee te doen aan acties als Vastenaktie en Actie Schoenendoos.

Gemeenschap;

Onze school wil een gemeenschap zijn. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar, respect en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen luisteren naar elkaar en gelegenheid geven voor een reactie vinden wij erg belangrijk voor een sterke en heldere communicatie. De parochie is deel van de gemeenschap van de St. Fransschool en andersom. De pastor komt op school en de school komt in de kerk voor vieringen, waarbij Eerste Communie een groot feest is. De gemeenschap van de St. Fransschool strekt zich verder uit tot de wijk. We willen een school met een rijke leeromgeving in de wijk zijn.