07-03-2016

15 minuten gesprekken

Maandag 7 maart en donderdag 10 maart vinden de 15 minutengesprekken plaats op school. U heeft een uitnodiging ontvangen als u aangegeven heeft een gesprek met de leerkracht te willen.