Groep 7

 Naam Leerkracht: Jeffrey Bloeming groep 7 schooljaar 2020-2021

 

Teamafspraken-de kinderen komen binnen 8:15

-De leerkracht is 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig

-Schoolplein wacht op de volgende dag(en), zie leerkrachtenkamer

 

Waar vindt u Relevant materiaal voor:

-rekenen: Snappet

-taal : Snappet

-spelling: Snappet

-nieuwsbegrip : Snappet

-lezen: De leesboekjes liggen in de kast naast het digibord

-schrijven:Schrijfboeken liggen op de kluisjes

-informatie lessen lichamelijke opvoeding: ( geen leerkrachtr aanwezig)

 

Waar vindt u de wachtwoorden:

Snappet: Inloggegevens kunt u opvragen via Jefrey Bloeming

Nieuwsbegrip: Inloggegevens kunt u opvragen via Jeffrey Bloeming

Let op! Inloggevens voor de computer kun je krijgen via Anja

 

Tips voor extra werk!

-werkwoordenboekje. Dit boekje ligt op de blauwe kluisjes

-stillezen

-Automatisering op Snappet

-bladzijde schrijven

-Overige opmerkingen

 

Klassenregels zie je bij binnenkomst aan de rechterkant op de muur.

 

Dagindeling:

8:30-8:45 Stillezen

8:45-09:00 Automatisering op Snappet

09:00-10:00 Rekenen op Snappet

10:00-10:15 Eten

10:15-10:30 Naar buiten

10:30-12:00 Werken aan de weektaak

12:00-12:15 Eten

12:15-12:30 Naar buiten

12:30-13:00- Weektaak afmaken voor de leerlingen die het nog niet af hebben, de leerlingen die het wel af hebben mogen iets voor hunzelf doen.

13:00-14:00 Vrij ruimte om te knutselen, tekenen en/of een spel.

 

Extra informatie:

Op maandag mogen de leerlingen na het stillezen wat vertellen over het weekend.

Op dinsdag na de 1e pauze gaan we samen met de leerling de tekst van nieuwsgrip lezen en behandelen. Denk hierbij aan de moeilijke woorden, tekst voorspellen,verbanden leggen etc..

Als de leerlingen vragen of ze het leerdoel hebben behaald, kun je dit op de volgende manieren zien:-Digibord-KlasseniPad. De leerlingen hebben in hun weektaak staan wat het streefniveau is per vak. Om het leerdoel te behalen moeten ze minimaal 30 opdrachten hebben gemaakt in het plusje en het streefniveau hebben behaald. Via het knopje "volgen" op de site van Snappet leerkracht kun je dit zien.

Als je nog vragen hebt, dan kun je altijd terecht bij mij of een van de collega's.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Jeffrey

 

 

 

 

 

 

 


Etalage

Laad meer