Groep 7

Welkom in groep 7. De groep van Meester Hinry.

In groep 7 besteden we veel aandacht aan de kernvakken Rekenen, Taal/Spelling  en Lezen. 

In groep 7 verwachten we behoorlijke zelfstandigheid van de kinderen. Denkt u daarbij aan het plannen van het werk, zelf goed nakijken en het stellen van vragen. Leerlingen in groep 7 werken met een weektaak. Ze delen zelf hun tijd voor het werk in. ’s Ochtends wordt de dagtaak besproken en wordt de instructie gegeven. Daarna kunnen de leerlingen zelfstandig hun werk indelen. We werken in de groep vaak samen omdat je veel van elkaar kunt leren. Hierbij stimuleren we een zelfstandige, goede werkhouding

Rekenen:

We rekenen met het programma Snappet. Dit doen we op de iPad. Elke dag staat er 1 leerdoel centraal. Ieder kind begint bij elk doel op hetzelfde niveau. Zodra de leerling  zijn/haar antwoorden begint in te vullen, past het programma het niveau van de sommen aan aan de leerling. Elk kind werkt dus op het eigen niveau binnen het leerdoel. Daarnaast werken de leerlingen aan doelen, die ze nog niet behaald hebben. Dit doen ze op hun eigen niveau in hun eigen tempo. 

Taal en Spelling:

Bij Taal en Spelling werken we met leerlijnen via Snappet.  

Lezen:

Bij lezen maken we onderscheid tussen Technisch lezen en Begrijpend lezen. Bij het Technisch lezen ligt de aandacht op veel leeskilometers maken. Elke ochtend lezen de leerlingen 15 minuten, daarnaast besteden we 3x per week aan het gezamenlijk lezen van teksten en woorden.

2x per week besteden we aandacht aan Begrijpend lezen. We werken aan begrijpend lezen in Snappet. Hiervoor gebruiken wij de leerlijnen binnen Nieuwsbegrip Zilver.

Project:

3 keer in de week werken we aan project. De groepen 5 t/m 8 worden door elkaar gehusseld. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek komen dan aan bod. Elk groepje werkt aan een thema en moet informatie opzoeken, verzamelen en presenteren.

Engels:

1x per week hebben we Engels. Hiervoor worden “Groove Me” en de lessen uit het VVTO traject gebruikt. Groove Me is opgebouwd uit verschillende thema’s waarbij het digibord interactief wordt gebruikt.


Etalage

Laad meer