Groep 8

Geachte ouders/verzorgers,

Aangezien we nu aan het begin van het schooljaar nog geen informatieavond mogen geven, heb ik hieronder in het kort beschreven hoe het schooljaar in groep 8 er ongeveer uit ziet.

Informatie omtrent groep 8:

We werken in groep 8, net als de voorgaande jaren met Snappet voor Rekenen, Taal en Spelling. 2x in de week werken we aan begrijpend lezen, waarbij de nadruk ligt op strategieën gebruiken om beter tot begrijpend lezen te komen, leren samenvatten en verbanden in teksten kunnen herkennen. Elke woensdagmiddag hebben we Engels. De nadruk ligt hierbij op luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

De leerlingen werken op hun eigen vaardigheidsniveau aan de verschillende doelen. Tevens kan het zijn dat uw kind aangepaste opdrachten krijgt, omdat deze beter aansluiten bij het niveau. Dit om frustratie te voorkomen. We werken met weektaken, waarin de leerlingen hun eigen werk plannen. De leerling bepaalt zelf voor een deel waar die aan gaat werken. De leerkracht monitort dit en indien nodig biedt hij hierbij hulp. Maandelijks gaat de leerkracht met leerlingen in gesprek over hoe het gaat in de klas.

Groep 8 staat ook in het teken van doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs. Om tot een juist advies te komen, gebruiken we hiervoor 3 meetinstrumenten:

-De LOVS (cito), die de leerlingen 2x per jaar maken. Normaal gesproken maken de leerlingen in groep 8 alleen nog de LOVS in januari, maar doordat we met het corona gebeuren zitten, wordt de LOVS over het schooljaar verdeeld. Sommige toetsen van vorig jaar maken we extra in September/Oktober (Rekenen en Technisch lezen). Alle toetsen van 8 maken we dan in januari.

 

- Het dagelijkse werk wat de leerlingen maken in Snappet en van Begrijpend lezen.

- Een observatielijst waar de nadruk ligt op werkhouding, leerhouding en zelfstandigheid.

 

Deze 3 meetinstrumenten leggen we naast elkaar en hiermee kunnen we een goed beeld schetsen over het niveau richting het Voortgezet Onderwijs. Soms kan het zijn dat we alsnog twijfels hebben en meer informatie nodig denken te hebben d.m.v. een schoolverlatersonderzoek. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we als school contact met de ouders opnemen.

Tijdspad verwijzing VO:

- Oktober 2020 LOVS toetsen eind groep 7 maken

- November 2020 voorlopige adviesgesprekken voortgezet onderwijs

- Januari 2020 LOVS toetsen groep 8 maken

- Februari 2020 definitief adviesgesprek richting Voortgezet Onderwijs

 

In April 2020 wordt er nog een eindtoets gemaakt op de I-pad. Deze toets is adaptief. Dat houdt in dat de moeilijkheidsgraad van de sommen wordt aangepast afhankelijk van de antwoorden die uw kind geeft. Uw kind krijgt tijdens de toets niet te zien of iets goed of fout is, dat monitort het programma op afstand. De toets duurt voor de meeste kinderen minder dan 1 dag, maar soms doet een kind er 2 dagen over.

De toets wordt gebruikt om te controleren of het kind de juiste verwijzing heeft gekregen. Mocht het blijken dat uw kind op de Eindtoets aanzienlijk hoger scoort, dan het advies van de basisschool, is er de mogelijkheid om alsnog het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan het advies van de basisschool, dan verandert er niets.

In januari vinden de open dagen van het VO plaats. Zodra de data van de verschillende scholen bekend zijn, krijgt uw kind de informatie hierover mee naar huis.

Tevens zullen de leerlingen aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van de basisschool met een schoolkamp ( indien dit weer mogelijk is) en een afscheidsmusical.

Verder gymmen we weer op de vrijdagmiddag van 12:30 – 14:00 uur. De leerlingen kunnen bij de gymzaal opgehaald worden, mogen zelf naar huis als ouders dit goed vinden of lopen mee terug naar school.

Mocht u op dit moment nog vragen hebben, kunt u deze stellen via mail, via de telefoon of na schooltijd op het plein. Mijn mailadres is marco.kiers@primenius.nl

Mochten er de afgelopen periode nog wijzigingen hebben plaatsgevonden t.a.v. telefoonnummers, adresgegeven of allergieën bij een leerling, zou u deze dan door willen geven.

Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

Meester Marco


Etalage

Laad meer