Groep 6

Welkom in groep 6.

In groep 6 bouwen we natuurlijk verder aan de vaardigheden die de kinderen zich in de voorgaande jaren eigen hebben gemaakt. De kinderen werken met een weektaak. Op deze weektaak kunnen de kinderen zien wat ze moeten maken en kunnen ze ook eigen leerdoelen inplannen. Op de weektaak houden de kinderen bij welke doelen ze hebben behaald en welke doelen ze nog moeten halen. Op de weektaak vinden de kinderen ook extra werk dat die week af moet.

Rekenen

Voor taal werken we binnen Snappet aan de leerlijnen. Alle kinderen werken aan hetzelfde doel. Daarnaast kunnen de kinderen in hun werkpakket verder werken aan doelen die ze nog niet hebben behaald of willen verbeteren.

In groep 6 leren de kinderen rekenen met sommen tot 10.000 en leren de kinderen de getalstructuur tot 10.000. Ook gaan de kinderen verder met het vermenigvuldigen en delen van grote getallen. De kinderen leren ook rekenen met breuken. Binnen het domein meten en meetkunde gaan de kinderen aan de slag met omtrek en oppervlakte, maar ook met lengte- en inhoudsmaten.

Spelling

Voor spelling werken de kinderen aan de hand van leerlijnen binnen Snappet. Er komen verschillende categorieën aan bod. In groep 6 leren de kinderen ook de werkwoordspelling van woorden in de tegenwoordige tijd correct te schrijven. Naast spelling op Snappet maken de kinderen ook elke dag een 5 woorden dictee. Zo komen de verschillende categorieën vaker en door elkaar aan bod.

Taal

Voor taal werken de kinderen aan de hand van leerlijnen binnen Snappet. Tijdens de taallessen wordt de woordenschat van de kinderen uitgebreid door middel van de woordenschat lessen . Er komen verschillende onderdelen aanbod, zo leren de kinderen onder andere de persoonsvorm en onderwerp herkennen en benoemen in de zin.

Topgrafie

In groep 6 leren de kinderen de topografie van Nederland. De kinderen leren de provincies en hun hoofdsteden. Ook leren de kinderen de belangrijkste en grootste steden van de 12 provincies.

Zaakvakken

De zaakvakken worden groepsdoorbrekend aangeboden tijdens drie projectmiddagen. Tijdenseen project wordt er gewerkt aan onderwerpen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. De i-pad wordt ook hier gebruikt om informatie op te zoeken en te presteren. 


Etalage

Laad meer