groep 5

Groep 5: 

Welkom in groep . De groep van Juf Miranda, Juf Ellen en Juf Charèl.

In groep 5 wordt er gewerkt met een iPad voor de kernvakken. Doormiddel van Snappet werken de kinderen ieder op hun eigen niveau. We leren werken aan zelfstandigheid bij de kinderen. We leren de kinderen om zelf hun werk in te plannen. Er zijn meerdere domeinen waaruit de kinderen zelf doelen kiezen. Hierbij biedt de leerkracht ondersteuning aan de kinderen. De kinderen houden hun gemaakte werk bij op de weektaak. De weektaak evalueren we iedere week. Tijdens deze evaluatie kijken de leerlingen naar hun keuzes ten opzichte van de verwachtingen. Op deze manier ontwikkelen de leerlingen een zelfstandige, goede en kritische werkhouding. Aan de hand van Social Schools houden we een portfolio bij.

Rekenen: We leren met rekenen sommen tot 1000, betekenis van getallen tot 1000, de tafels en delen, sommen met geld en het metriek stelsel. Dit zijn de hoofdonderdelen. We leren dit door te werken met concreet materiaal (blokjes, geld etc.) en door te werken op Snappet. Dit jaar kunnen de kinderen ook hun tafeldiploma halen.

Taal: Met taal werken op Snappet. Met taal hebben we op maandag en dinsdag vooral woordenschat lessen en de rest van de week komen verschillende onderdelen aan bod zoals: zinsontleding of het alfabet. Taal is opgedeeld in blokken van twee weken over een bepaald thema, bijvoorbeeld: eten en drinken, familie en vrienden, enzovoort.

Spelling: Met spelling werken we op Snappet, hier komen verschillende categorieën aan bod. Naast het werken in Snappet maken we ook dictees op papier. Zo komen alle categorieën vaker aan bod en bieden we het schrijven op papier aan.

Lezen: We doen aan technisch lezen, het goed lezen van een tekst en aan begrijpend lezen, weten waarover je leest en hier vragen bij maken. Elke dag lezen we stil in ons boek en daarnaast lezen we hardop met de hele klas en met maatjes.

Begrijpend lezen doen we aan de hand van Nieuwsbegrip. In deze methode komen teksten aan bod wat actueel is. Bij de tekst zijn er dan vragen die kinderen moeten beantwoorden. Verder bieden we ook de lessen aan op Snappet, dit voor extra oefening.

Schrijven: We leren netjes aan elkaar te schrijven in een sneller tempo. Ook krijgen de kinderen grotere stukken tekst die ze moeten schrijven. Verder worden de lijntjes steeds kleiner en werken we er steeds meer naar toen om op één lijn te schrijven.

Engels: Eén keer in de week hebben we Engels. We werken in dezelfde thema’s als bij taal en doen hierbij veel spelletjes in het Engels. We bieden het dus spelenderwijs aan. Aan de hand van de cursus VVTO is er een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.

Project: Drie keer in de week hebben we ’s middags project. Groep 5 doet dit samen met groep 6. We werken dan aan onderwerpen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. De kinderen zijn verdeeld in groepjes en werken dan aan samenwerken, informatie zoeken, verzamelen en presenteren.

Bewegingsonderwijs: Elke woensdagmiddag hebben we gym. Zowel toestel- als speellessen komen aan bod.


Etalage

Laad meer