Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4. De groep van Juf Miranda, Juf Ellen en Juf Charèl.

De kinderen van groep 4 hebben in het voorgaande jaar leren lezen en schrijven. In deze groep maken de kinderen kennis met het werken op de iPad. Iedereen uit de klas werkt aan dezelfde lessen en doelen. Doormiddel van Snappet kunnen wij de verwerking aanbieden op het niveau van het kind. We werken in de groep samen zodat je van elkaar kan leren. We leren ons werk bij te houden op een weektaak. De weektaak evalueren we iedere week. Tijdens deze evaluatie kijken de leerlingen naar hun eigen keuzes ten opzichte van de verwachtingen. Op deze manier bereiden wij de leerlingen voor op een zelfstandige, goede en kritische werkhouding. Aan de hand van Social Schools houden we een portfolio bij.

Rekenen: We leren met rekenen sommen tot 100, betekenis van getallen tot 100, de tafels, sommen met geld en het metriek stelsel. Dit zijn de hoofdonderdelen. We leren dit door te werken met concreet materiaal (blokjes, geld etc.), door te werken met de methode: Met Sprongen Vooruit en door te werken met Snappet. Dit jaar kunnen de kinderen ook hun tafeldiploma halen. Dit doen we naast Snappet en Met Sprongen Vooruit.

 

Taal:

Met taal werken op Snappet. Met taal hebben we op maandag en dinsdag vooral woordenschat lessen en de rest van de week komen verschillende onderdelen aan bod zoals: zinsontleding of het alfabet. Taal is opgedeeld in blokken van twee weken over een bepaald thema bijvoorbeeld: eten en drinken, familie en vrienden, enzovoort.

Spelling: Met spelling werken we op Snappet, hier komen verschillende categorieën aan bod. Naast het werken in Snappet maken we ook dictees op papier. Zo komen alle categorieën vaker aan bod en bieden we het schrijven op papier aan.

Lezen: In het begin van groep 4 ligt de focus vooral op het technisch lezen. Het goed leren lezen is dan het belangrijkste. We lezen dan ook elke dag stil in ons boek en daarnaast lezen we hardop met de hele klas en met maatjes. Na de kerstvakantie beginnen we met begrijpend lezen. Dit doen we aan de hand van Nieuwsbegrip, dit is een methode dat teksten maakt over het nieuws. Bij de tekst zijn er dan vragen die de kinderen moeten beantwoorden.

Schrijven: Het schrijfonderwijs in groep 4 is natuurlijk erg belangrijk. We schrijven in groep 4 op drie vaste momenten en leren dan de hoofdletters. De lijnen in groep 4 worden ook steeds kleiner.

Engels: Eén keer in de week hebben we Engels. We werken in dezelfde thema’s als bij taal en doen hierbij veel spelletjes in het Engels. We bieden het dus spelenderwijs aan. Aan de hand van de cursus VVTO is er een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.

Project: Drie keer in de week hebben we ‘s middags project, groep 4 doet dit samen met groep 3. We werken dan aan onderwerpen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. De leerlingen leren samenwerken, informatie zoeken, verzamelen en presenteren.

Bewegingsonderwijs: Elke woensdagmiddag hebben we gym. Zowel toestel- als spellessen komen aan bod.


Etalage

Laad meer