Groep 3

Welkom in groep 3. Groep 3 is de groep van Juf Linda.

Het accent ligt in groep 3 op het leren lezen, schrijven en rekenen. 

Lezen 
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt het kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Wij werken met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. De KIM versie.

Schrijven 
Tijdens de schrijflessen ligt de nadruk in het begin vooral  op het schrijven van schrijfletters en schrijfcijfers.  

Rekenen
Binnen de St. Fransschool rekenen wij met Snappet. Wij gebruiken geen methode in Snappet, maar werken volgens de leerlijnen. Alle kinderen werken aan hetzelfde doel. Daarnaast kunnen de kinderen in het werkpakket verder werken aan doelen die zij nog niet behaald hebben of willen verbeteren. Snappet is een programma waarbinnen de kinderen werken op de iPad. De kinderen vinden hun opdrachten op de iPad en geven het antwoord ook op de iPad, maar het uitrekenen gebeurt in een schrift. De kinderen hebben ook beschikking over allerlei rekenmateriaal dat ze kunnen vinden in de rekenkast.

Tijdens de rekenlessen in groep 3  is de leerkracht naast de individuele begeleiding ook nog veel met de hele groep aan het werk. Hierbij wordt veel samengewerkt, samen doelen gesteld en komen veel verschillende oplossingsideeën van de kinderen aan de orde. Vanuit een verhaal, wordt het rekenen uitgewerkt naar de formele opdrachten oftewel de sommen. Daarnaast wordt er binnen de lessen door de kinderen zelfstandig gewerkt. Uitleg kan een kind naar behoefte krijgen en vinden op van een medeleerling en natuurlijk altijd van de leerkracht. Voorbeelden van iPad activiteiten die we nog meer doen: Nieuwsbegrip, spelling en project.


Etalage

Laad meer