Groep 3

Beste ouders/verzorgers van groep 3,                                                                                      

Uw zoon of dochter zit nu in groep 3 en d.m.v. een informatiebrief willen we u op de hoogte brengen over de gang van zaken in groep 3. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

De eerste week is vaak spannend. Een nieuwe leerkracht, 5 dagen naar school en een eigen stoel met een tafel. Een bijzonder jaar waarin uw zoon of dochter leert lezen, rekenen en schrijven. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken we in groep 3 vaak nog op een speelse wijze. Hieronder wordt per vakgebied beschreven wat we dit schooljaar leren:

Technisch Lezen/Spelling:

We werken in groep 3 met de methode: Veilig Leren Lezen KIM-versie. De kinderen krijgen 2x in de week een letter aangeboden. De verwerking maken we in een werkboekje. In de klas zorgen we voor variatie door gebruik te maken van de leesspelletjes en de software van Veilig Leren Lezen.

Tijdens de introductie en instructie van een letter of een woordstructuur maken we gebruik van de methodiek voor-koor-door. De leerkracht leest het voor, we lezen het met alle kinderen in koor en vervolgens leest 1 leerling het voor. In de klas stimuleren we het hardop zoemend lezen. Aan het einde van groep 3 hopen we dat alle leerlingen gemotiveerd een boek lezen en dat ze tijdens het lezen een voorstelling kunnen maken van wat ze lezen.

Nadat we een aantal letters hebben geleerd, kunnen we al snel een woord maken. We doen dit door het woord te hakken om vervolgens iedere letter op te schrijven. Eerst oefenen we dit met de letterdoos, maar al snel gaan we de woorden schrijven in een schrift.

Het belangrijkste is om samen, u als ouder en wij als leerkrachten, het leesplezier van uw zoon of dochter te stimuleren.

Schrijven:

We volgen de methode Pennenstreken, die aansluit bij de Veilig Leren Lezen methode. Wanneer we een letter kennen, leren we het ook direct schrijven. Iedere dag oefenen we met schrijven. Aan het einde van groep 3 leren we woorden aan elkaar schrijven.

Gym:

1 keer in de week hebben we een blokuur gym in de gymzaal. De kinderen hebben een broekje, t-shirt en gymschoenen (geen zwarte zool) nodig. Iedereen moet zichzelf kunnen aan- en uitkleden. We maken gebruik van de toestellen en spelen spelletjes.

Project:

Drie keer in de week werken we samen met groep 4 aan de doelen van wereldoriëntatie. Een voorbeeld is het thema ‘menselijk lichaam'. De leerlingen leren in groepjes samen te werken aan een opdracht en uiteindelijk gaan we het presenteren.

Engels:

1 keer in de week hebben we Engels. We leren woorden, die gekoppeld zijn aan het thema. In de klas oefenen we dit op een speelse manier.

Wij hopen dat u zo eerst voldoende informatie heeft over de aanpak in groep 3. Via Social Schools probeer ik u op de hoogte te houden van de thema's en wat uw zoon of dochter allemaal leert.

We gaan er samen een leuk en leerzaam schooljaar van maken.

Groetjes juf Linda en juf Ellen

 

                   

 

 

 

 

 


Etalage

Laad meer